dobrunda - ateliér  & Infanago   Šperk vytvořený podle kresby Vašeho dítěte 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám, že jste navštívili e-shop dobrunda-ateliéru.

Seznamte se prosím s podmínkami prodeje optimalizovanými k 1.1. 2014:


1. Prodejcem na www.dobrunda-atelier.cz je:
PhDr. Jana Dobruská
IČ 49721259
se sídlem Loretánská 174/3, Praha 1, 118 00
e-mail
dobrunda@dobrundaatelier.cz
telefonní číslo +420 603 184 294

ŽO vydal: Úřad městské části Praha 1
ID RZP: 214945

 

2. Předmětem prodeje je zboží, vystavené na www.dobrunda-atelier.cz. Jedná se o šperky, autorské umělecké předměty, dárkové i užitné předměty, polotovary, materiál pro tvorbu atd. V nabídce je rovněž absolutorium výtvarných kurzů.

 

3. Ceny neobsahují DPH, neb nejsme jeho plátci. Do ceny uvedené u zboží není zahrnuto dopravné, příp. další individuálně domluvené služby, které budou po vzájemné domluvě připočítány samostatně. Platná je cena v okamžiku prvního kroku uzavření kupní smlouvy (závazná objednávka zboží nakupujícím).


4. Náklady na dodání - v ceně poštovného je zahrnuto i balné a manipulační poplatek.

Základní a nejčastější poštovné pro ČR činí 70 Kč (s pojištěním zásilky na 500,- Kč v ceně), u některých druhů zboží jsou účtovány příplatky (10, 25, 45 Kč) dle váhy, případně za odeslání zboží jako "křehké" apod.

Pakliže si zákazník vybere poštovné zahrnující poštovné do 500,- Kč, ač má jeho objednávka vyšší hodnotu, činí tak na svoje vlastní riziko.

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty i na Slovensko - pro zásilky s pojištěním do 500,- je výše poštovného 120 Kč.

a) Platba bankovním převodem

účet prodejce:
2225940123, kód banky 0800

Jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte číslo objednávky ! (dozvíte se jej v emailu potvrzujícím Vaši objednávku)

b) Platba na místě v hotovosti při převzetí zboží v ateliéru - v tomto případě nás do 3 pracovních dnů od obdržení emailu s potvrzením objednávky kontaktujte (email, tel.) kvůli domluvení termínu vyzvednutí. (Většinou Vás k domluvení termínu vyzvednutí ale kontaktujeme sami a to zpravidla do 24 hodin).

5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a nakupujícím je uzavřena v okamžiku, kdy nakupující závazně objedná zboží a prodávající písemně (e-mailem) potvrdí příjem objednávky.

 

6. Zboží se stává vlastnictvím nakupujícího v okamžiku zaplacení úhrady za toto zboží. V případě platby předem - platebním příkazem, je zboží je odesíláno nakupujícímu nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne připsání úhrady za zboží na účet prodávajícího (často ale hned následující pracovní den). Platbu předem je nakupující povinen uhradit do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. Pokud nebude úhrada za zboží připsána na účet prodávajícího do 7 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, objednávka je stornována a zboží je znovu vystaveno.

Pakliže zákazník zvolí osobní převzetí s platbou na místě v hotovosti, je námi kontaktován do 24 hodin s výzvou k navržení termínů k převzetí a úhradě zboží. Nereaguje-li zákazník po dobu 5-ti dní na tuto výzvu, případně pak na výzvu opakovanou, kupní smlouva zaniká a zboží je znovu vystaveno v e-shopu a nabídnuto dalším zákazníkům.

Prodávající se zavazuje zbytečně neprodlužovat dobu odeslání zásilky, případné mimořádné události bude vždy konzultovat s nakupujícím.

Fakturu obdrží zákazník elektronicky po zaplacení zboží a to v elektronické podobě (emailem). Faktura bude samozřejmě opatřena razítkem i podpisem.

V případě osobního vyzvednutí obdrží nakupující příjmový pokladní doklad. 

 

7. Nakupující může v době do 14 dnů od převzetí zboží včetně odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Do 14-ti toto musí oznámit písemně (i emailem). Do 14-ti dnů od tohoto oznámení musí kupující zboží zaslat zpět na adresu prodávajícího. Zboží zašle zapsanou (doporučenou) nebo obyčejnou zásilkou prodejci. Zboží, zaslané na dobírku, nebude prodejcem převzato. Je vhodné poslat zpět jako zapsanou/doporučenou zásilku, na kterou lze uplatnit reklamaci.
Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, neznehodnocené a pro přepravu zabalené tak, aby nedošlo ke škodě při přepravě vráceného zboží k prodejci. V případě, že zboží bude vráceno použité, poškozené, znehodnocené, nebo pro přepravu zabaleno tak, že bude prodejci vráceno poškozené, nebude nakupujícímu vrácena částka, za zboží již uhrazená. Nakupující vrací zboží na vlastní náklady. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny po prokazatelném odeslání zboží zpět nebo po obdržení reklamovaného zboží, případně osobně (při osobním vrácení zboží). Pakliže kupující odstoupí ve stanovené lhůtě od smlouvy a zboží nevrátí, prodejce není povinnen peníze vracet (je to možné v případě, že kupující prokáže jeho odeslání).

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

dobrunda-ateliér

Loretánská 174/3

118 00  Praha 1 - Hradčany

 

Pakliže zákazník zvolil osobní převzetí zboží a zároveň jej zaplatil převodem na účet prodejce a toto zaplacené zboží si nevyzvedne do 30-ti dnů, kupní smlouva je automaticky zrušena, kupujícímu bude převodem na účet (z kterého byla platba přijata) vrácena zpět uhrazená částka a zboží bude znovu vystaveno k prodeji. Lhůta 30-ti dnů může být prodloužena, pakliže se nakupující a prodejce do uplynutí této lhůty domluví na jejím prodloužení.


8. Zboží se vždy snažíme důkladně zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození během cesty za Vámi. Je vhodné, aby kupující při převzetí zásilky od doručovatele zjistil, zda není poškozen obal, zda obsah je v předpokládaném stavu. Zásilku, která jeví známky poškození, od doručovatele nepřebere, nepodepíše převzetí a dohodne s doručovatelem další postup. Ihned o situaci e-mailem informuje prodejce. Je vhodné, aby kupující ihned po převzetí zásilky zkontroloval její úplnost, shodnost s fakturou, prohlédl zboží. Reklamace dodaného zboží je prvotně uplatňována e-mailem na adrese dobrunda@dobrundaatelier.cz co nejdříve po zjištění závady. Po dohodě s prodejcem je domluven další postup, na kterém se shodne kupující i prodejce. Reklamace je vždy vyřízena do 30 dnů ode dne převzetí zboží k reklamačnímu řízení. V případě oprávněné reklamace je nakupujícímu vrácena částka za reklamované zboží, případně je mu zaslané nezávadné stejné zboží, případně po vzájemné domluvě zboží jiné. Při oprávněné reklamaci může nakupující požádat o vyúčtování nákladů, vzniklých se zasláním zboží na reklamaci.
Zvláštní upozornění - umělecké předměty jsou vyrobeny ručně, často z přírodních materiálů (minerály, nerosty, láva, keramika, korály, perly, skleněné či polymerové ručně vytvořené komponenty) a jsou často nahraditelné podobnými, nikoli však zcela totožnými variantami.

 

9. Specialita - servis - v případě, že zakoupený šperk či předmět dostojí z nějakého důvodu újmy (pád, jiné poškození) během jeho používání Vámi v době půl roku od jeho zakoupení a není potřeba nahrazovat žádný komponent jiným, poskytujeme servis v podobě opravy zdarma (platíte jen poštovné  -  zaslání zboží k opravě poštou apod.). Dále hradíte případně pouze nahrazovaný poškozený komponent a dle jeho typu může být komponent nahrazen i zdarma (posuzuje sám prodejce/tvůrce). V případě, že budete potřebovat této služby využít, kontaktujte nás emailem na dobrunda@dobrundaatelier.cz, rádi Vám poskytneme konzultaci a pomůžeme Vám problém vyřešit k Vaši spokojenosti.

 

10. Od nakupujícího, který jednou neuhradí objednané zboží, aniž by nás do 5-ti dnů kontaktoval s tím, že objednávku ruší již nebudou další objednávky přijímány. Děkujeme za pochopení.

 

Ochrana osobních dat

Velice si vážíme Vaší důvěry a zavazujeme se, že Vaše osobní data nikomu neposkytneme. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávání zboží jsou určeny jen pro účely internetového obchodu dobrunda-atelier.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.